Medlemsbetingelser

Flyvning på vore pladser sker i henhold til gældende lovgivning og under ansvar. I følge luftfartsloven  betyder det, at du skal være forsikret for at flyve. Vi anbefaler at man tegner et medlemskab i Modeflyvning Danmark. Medlemsskab her giver ud over en række fordele også en billig ansvarsforsikring, der dækker alle dine “droner” (fjernstyrede ubemandede luftfartøjer).

CITAT luftfartsloven:
§ 5. Droner, som ikke er mikrodroner, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004.

Når Du melder dig ind i Modelflyvning Danmark, skal du oplyse at du er medlem i Storkøbenhavns Modelflyveklub (SKM).

Flyvning sker, for elevers vedkommende, altid under en instruktørs vejledning. Vi benytter gerne et lærer/elev anlæg, hvis muligheden herfor byder sig. Klubben råder i dag over flere instruktører der alle har flere års modelflyvning i bagagen.

Husk : Du er elev indtil du har taget dit certifikat (A-,S-, M- eller H- certifikat)  😉 eller indtil en af klubbens instruktører har godkendt dig til at flyve uden instruktør.