Kontingent

BEMÆRK!!!….Der er lukket for indmeldelse i klubben eftersom vi pt. ikke har nogen flyveplads pr. 1.april 2018

I SKM betaler vi et årligt kontingent. Dette kontingent bruges til klubbens daglige drift og afholdelse af  klub arrangementer.
Kontingenter opkræves i april/maj for hele året.

Kontingent sæson 2018/19

Senior (fra og med 18 år):
150 kr pr. år

Junior (op til 18 år):
75 kr pr. år
Hvis du er studerende og har studie kort er man Junior op til man fylder 26 år.

Passiv:
75 kr pr. år

Indskud (betales ved indmeldelse i klubben):
Senior: 1000 kr
Junior: Gratis

Det er muligt at melde sig ind som passiv medlem. Hvis man senere overgår til aktiv senior, dvs begynder at flyve, betales aktiv kontingent.
Såfremt du ikke har tænkt dig at flyve, men blot ligger stille i en sæson, er der mulighed for passivt medlemskab. Dette giver adgang til klublivet og vore faciliteter på klubaftener, men man må så ikke flyve.

Vigtigt!!!!
Ved manglende kontingent betaling, og efter en rykker, udmeldes man. Og evt. indskud et tabt.

Hvis du ikke er medlem af MODELFLYVNING DANMARK, skal du selv sørge for at du meldes ind.

Indmeldelse  i MODELFLYVNING DANMARK via http://www.modelflyvning.dk/foreningsinfo/medlemskaber,-ret-og-pligt.aspx, hvor også det aktuelle kontingent kan oplyses.

Fra unionen vil Du modtage diverse materiale samt et girokort på ca. 600 kr. (2016 kontingent), som omfatter forsikring samt medlemskab i unionen og ModelflyveNyt 6 gange/år.

For at undgå evt. misforståelser, skal det nævnes, at kontingent til SKM og MODELFLYVNING DANMARK intet har med hinanden at gøre. Men for at flyve i SKM er det et krav, at du er medlem af MODELFLYVNING DANMARK.

Dette skyldes, at der på vore pladser er offentlig adgang, og du skal derfor være forsikret mod skader du evt. måtte forvolde på 3. part. Den forsikring kan kun fås i MODELFLYVNING DANMARK. Din egen private ansvars forsikring dækker ikke.