Flyvepladsregler

Når du flyver fra SKM’s flyveplads, er der nogle lokale regler som du skal overholde.

Desuden skal du være fuldt bekendt med den seneste lovgivning for flyvning med ubemandede luftfartøjer under 25 kg.
P.t. er det bekendgørelsen BEK nr 788 af 14/06/2017  (Landdronebekendtgørelsen)

Link til den nye lovgivning

Flyvepladsregler:

 • Have en gyldig ansvarsforsikring.
 • Medlemmer som ikke har et MDK certifikat eller Dronebevis, må først flyve uden instruktør, når de er godkendt hertil af en instruktør. Dette gælder også for nye medlemmer.
 • Flyvning med Jet-turbine modeller og 3D helikopter er ikke tilladt på SKM’s pladser.
 • Piloter der flyver og parkerede modeller skal være placeret på ydersiden af vores stakit, der omkranser pilotområdet.
 • Bruger du en sender på 35 MHz eller 40 MHz, skal der bruges frekvensflag på din sender. Du er selv ansvarlig for anskaffelsen af et sådant.
 • Du flyver ikke rundt om og over pittet, undgår karrusel flyvning og lign.

 

I den følgende liste har vi angivet nogle af de vigtigste ting der gør flyvningen til en glæde for alle:

 • Hvis Du flyver med solen i ryggen er det mest behageligt.
 • I pittet skal du tage hensyn til dine kammerater, således at de ikke bliver generet unødigt af udstødningsgasser, eller er i fare for at blive ramt af en løs sluppet model.
 • Råben og skrigen hører ikke til her , med mindre at du vil gøre opmærksomt på en farlig situation.
 • Ret dig efter flyledere og andre klubmedlemmer. De kan have set noget du ikke har set endnu.
 • Opkørsel af den stejle vej til P-pladsen skal foregå stille så du undgår at lave hjulspind. Det vil ødelægge vejen i løbet at kort tid.
 • På grund af risiko for at sidde fast er det besluttet at der ikke må køres ind til pladsen når vindposen er taget ned (vintermånederne). Derudover bør det udvises forsigtighed i perioder efter meget nedbør.