Sidste nyt

Indkaldelse af ordinær generalforsamling (Udsendt 30. juni 2021)

Kære medlemmer af SKM.

Grundet en beklagelig intern kommunikationsbrist i bestyrelsen angående afholdelse af generalforsamling, kan det hermed meddeles, at generalforsamlingen flyttes til tirsdag den 7. september 2021 kl. 19:00.
Sted for afholdelse af generalforsamling bliver offentliggjort i god tid inden generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse for 2019 og 2020.
  4. Kassereren forelægger budgettet til godkendelse.
  5. Fastsættelse af indskud og kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor. Det kan oplyses at Stig Laursen stiller op til valget som formand og Per Nielsen stiller op til valget som kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg.
  8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 9. august 2021.
Vi beklager endnu en gang forvirringen og håber på stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i SKM


 

 

Vores farvel til Selinevej


Se artikel om os i Bryggerbladet


Se eller gense øjeblikke fra klubstævnet i 2016....