Sidste nyt

Indkaldelse af ordinær generalforsamling

Kære medlem af SKM.

Nu er der lys forude hvor, Corona forsamlingsforbuddet endelig bliver ophævet og vi kan afholde vores ordinære generalforsamling.
Den seneste udmelding fra myndighederne er når halvdelen af befolkningen er vaccineret ophæves forsamlingsforbuddet, dvs i august Og vil vil som mange tusinde andre foreninger endelig kunne afholde vores generalforsamling.

Dato for Generalforsamling i SKM er tirsdag den 17. august kl 19

Stedet bliver udmeldt senere. Hvor også formandens skriftlige beretning vil blive udsendt …

Dagsorden for generalforsamling er

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning og debat af denne
 3. Kasserens beretning, Regnskabs aflæggelse for 2019 og 2020 .
 4. Kasseren fremlægger budgettet til godkendelse.
 5. Fastlæggelse af indskud og kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
  Valg af Formand. Stig Laursen ønsker at opstille
  Valg af Kasserer Per Nielsen ønsker at opstille
  Valg af bestyrelse.
  De nuværende tre bestyrelsesmedlemmer, samt kasserer ønsker ikke genvalg
 8. Eventuelt

På vegne af SKM
Per Nielsen
Formand


 

 

Vores farvel til Selinevej


Se artikel om os i Bryggerbladet


Se eller gense øjeblikke fra klubstævnet i 2016....